user_mobilelogo

Kierunek: Technik informatyk

Kwalifikacje:

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami


Czas kształcenia:

 • 2 lata (4 semestry)


System nauczania:

 • Forma zaoczna


Rynek pracy:

 • Urzędy, biura, banki, szkoły
 • Własna działalność gospodarcza
 • Firmy informatyczne prywatne i państwowe
 • Przedsiębiorstwa korzystające z informacji w formie elektronicznej
 • Firmy świadczące usługi informatyczne


Przedmioty na kierunku technik informatyk:

 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy w branży
 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • Administracja bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Podstawy przedsiębiorczości


Praktyki zawodowe:

 • 160 godzin


Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

 • etap pisemny
 • etap praktyczny


Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne


Informacje dodatkowe:
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!