user_mobilelogo

     Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/17 zaczął działać Klub Malucha przy Przedszkolu Ready Steady Go.
Znajdują się w nim dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.

     Podstawą Naszej pracy u Klubiku jest opieka, która stanowi najważniejszy element w placówce. Szanujemy indywidualność każdego dziecka, dostrzegamy jego potrzeby i stwarzamy przyjazne warunki do samorealizacji. Jesteśmy cierpliwi i wyrozumiali, wyciągamy pomocną dłoń do dziecka, które oczekuje naszego wsparcia. Pragniemy odkryć i rozwinąć wszystkie predyspozycje i zdolności poznawcze do życia w zgodzie z ludźmi, przyrodą i samym sobą.

     W ramach działalności Naszego Klubiku odbywają się następujące zajęcia:

 • plastyczne (udoskonalanie rozpoznawania kolorów i technik plastycznych),
 • manualno-konstrukcyjne (rozwój sprawności manualnych poprzez pracę różnymi strukturami plastycznymi),
 • rytmiczno-umuzykalniające (kształcenie estetyki ruchu i rozwój wrażliwości muzycznych przygotowujących do nauki śpiewania i słuchania muzyki),
 • gimnastyczno-taneczne (rozwijanie sprawności fizycznej, kreatywności i wrażliwości artystycznej poprzez połączenie muzyki z ruchem),
 • logopedyczne (kształcenie i doskonalenie wymowy, korygowanie zaburzeń i wad),
 • literatury i czytelnictwa (zdobywanie wiedzy o świecie, kształcenie rozwoju myślenia i działania).

     Kładziemy również duży nacisk na zabawę, jako typową formę działalności Naszych podopiecznych. Tutaj możemy wyszczególnić:

 • zabawy swobodne (spontaniczne),
 • zabawy tematyczne (wg. zainteresowań dzieci),
 • zabawy konstrukcyjne (np. budowanie z klocków).

     Wyżej wymienione zabawy usprawniają motorykę całego ciała, rozwijają wyobraźnię i pobudzają rozwój umysłowy, uczą funkcjonować w grupie społecznej.
Uczestniczymy ponadto w imprezach wewnątrz przedszkolnych, wycieczkach i różnego rodzaju formach działalności artystycznej placówki (teatrzyki, koncerty, spektakle).

     Nasz dzień składa się z kliku etapów tj.:

 • schodzenie się dzieci,
 • zabawy swobodne,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • posiłki (doskonalenie nawyków jedzenia, posługiwania się sztućcami),
 • zabiegi higieniczne (mycie rąk, zębów),
 • leżakowanie (samodzielne zasypianie, próby rozbierania i ubierania się).


     Posiadamy bogato wyposażoną salę w zabawki i pomoce dydaktyczne oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Staramy się o miłą, przyjazną oraz życzliwą atmosferę.


Priorytetem jest dla nas uśmiech dziecka!