user_mobilelogo

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ARKAN”

Kwalifikacje:

 • Uzyskanie wykształcenia średniego
 • Świadectwo Dojrzałości


Czas kształcenia:

 • 3 lata (6 semestrów)

System nauczania:

 • Forma zaoczna


Przedmioty:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Matematyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Fizyka i astronomia
 • Biologia
 • Chemia
 • Geografia
 • Informatyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Przyroda


Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

 • etap pisemny
 • etap ustny


 Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne


Informacje dodatkowe:
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!