user_mobilelogo

Kierunek: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kwalifikacje:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy


Czas kształcenia:

 • 1,5 roku (3 semestry)


System nauczania:

 • Forma zaoczna


Rynek pracy:

 • wszystkie zakłady pracy
 • własna działalność gospodarcza ( prowadzenie szkoleń z zakresu BHP)


Przedmioty na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych


Praktyki zawodowe:

 • 160 godzin


Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

 • etap pisemny
 • etap praktyczny


Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne


Informacje dodatkowe:
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!