user_mobilelogo

     00002Szkoły dla dorosłych Arkan powstały w 2007 roku  a jako swoją siedzibę wykorzystywały pomieszczenia wynajmowane z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 6 w Piotrkowie Tryb. Kształciły wtedy głównie w kierunkach uzupełniającego technikum, technikum i liceum. Większość uczniów w pierwszych latach istnienia należała do uzupełniającego technikum.  W 2012 roku kształcenie w kierunkach uzupełniającego technikum zostało ministerialnie ograniczone dla szkół zaocznych a głównymi filarami szkoły stały się technika i licea. W latach 2012-2013 szkoła prowadziła projekt „W drodze do lepszej przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską i polegający na prowadzeniu kursów graficznych .W 2013 roku szkoła przeniosła swoją siedzibę do wynajmowanego budynku na Grota Roweckiego 4 i rozpoczęła nabór na najbardziej popularny kierunek czyli Opiekuna Medycznego. Obecnie szkoła mieści się w budynku przy ulicy 1 Maja 18 a i przeniosła się do tej siedziby w 2015 roku. Szkoła jest placówką doskonale wyposażoną w sprzęt dydaktyczny oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej.  

Szkoła obecnie kształci w kierunkach:

  • Opiekun Medyczny
  • Rachunkowość
  • Administracja
  • Technik BHP
  • Informatyk


Posiadamy również wpis do Instytucji Szkoleniowej o numerze ewidencyjnym 2.10/00120/2015.